Warunki współpracy z GAMA METAL sp. z o.o.
GAMA METAL sp. z o.o. jako firma handlowo-produkcyjno-usługowa, współpracuje z wieloma partnerami tak w kraju jak i poza jego granicami. W celu usprawnienia kontaktu poniżej postanowiliśmy zamieścić stosowane przez nas warunki handlowe, których stosowanie jest warunkiem podjęcia stałej współpracy.

Warunki i procedury handlowe
Realizacją transakcji handlowych zajmuje się Dział Sprzedaży, pozostający do dyspozycji naszych Klientów w godzinach 8.00 - 16.00. GAMA METAL sp. z o.o. akceptuje wyłącznie zamówienia pisemne lub zamówienia złożone za pośrednictwem formularza zamieszczonego w górnym panelu strony www.gamametal.pl, w których sprecyzowane są: ilość, rodzaj towaru, sposób jego odbioru oraz osoba kontaktowa realizująca daną transakcję.
Zamówienie towaru jest traktowane jako zobowiązanie się do jego odbioru. W momencie realizacji zamówienia wystawiana jest faktura Vat.

Faktura pro-forma wystawiana jest w przypadku:
  • Realizacji zamówienia od Partnera nie posiadającego kredytu
  • Realizacji zamówienia przekraczającego aktualny kredyt
  • Zamówienia towaru o indywidualnych właściwościach.
Zamawiający, po otrzymaniu faksem faktury pro-forma wpłaca pieniądze na konto GAMA METAL Sp. z o.o. i przesyła faxem potwierdzenie wpłaty. Na tej podstawie wystawiana jest faktura na zamówiony towar. Podstawą do wydania towaru jest stwierdzenie wpłynięcia pieniędzy za zamówiony przez Kontrahenta towar na konto GAMA METAL Sp. z o.o. Faktura proforma jest ważna 4 dni od daty wystawienia. Po tym okresie zostaje anulowana bez powiadomienia odbiorcy. Anulowanie zamówienia przez Klienta może być dokonane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach tylko po uzgodnieniu z Działem GAMA METAL Sp. z o.o.

Przy pierwszym zakupie niezbędne jest przedstawienie następujących dokumentów:
  • Kopia wpisu do rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej potwierdzone nie dawniej niż 3 miesiące przed zakupem
  • Dokumenty finansowe firmy (do ustalenia)
  • Kopia numeru NIP i numer statystyczny REGON, potwierdzone za zgodność z oryginałem
  • Zamówienie pisemne na towar ze wskazaniem osoby upoważnionej do odbioru towaru
  • Po każdej zmianie w rejestrze lub w zaświadczeniu dot. prowadzonej działalności (np. zmiana adresu, zmiana profilu działalności, zmiana osób reprezentujących firmę etc.) należy przesłać odpis z rejestru lub ewidencji działalności z uwzględnieniem dokonanych zmian.
Dostawa i odbiór towaru
Dostawa towaru odbywa się bezpośrednio z magazynów GAMA METAL sp. z o.o. za pośrednictwem własnego transportu bądź dostępnych na rynku firm spedycyjnych.

Płatności
Wszelkich płatności należy dokonywać na konto GAMA METAL Sp. z o.o. w terminach nieprzekraczalnych, podanych na fakturze. Aktualne numery kont są umieszczone na fakturze zakupu. Podstawą wysłania towaru jest terminowe uregulowanie płatności.

Terminy płatności
Większość partnerów handlowych posiada w GAMA METAL Sp. z o.o. odroczony termin płatności a jego długość ściśle związana jest z wartością generowanych obrotów oraz terminowością wpłat.

Reprezentujemy w Polsce

Lubrimetal - producent chemii ciągarskiej   logo_mfrigerio     Vassena