• Stal średnio- i niskoweglowa
  • Stal wysokoweglowa
  • Inhibitory
  • Stal nierdzewna
  • Miedź
  • Ciągnienie na mokro
  • Proces fosforanowania
  • Obróbka metali i inne obróbki

Produkcja

Obróbka powierzchni

Ciągnienie na sucho

Odpowiednie smary

Drut standardowy

Drut do produkcji gwoździ (tradycyjnych)

Drut żarzony

Obróbka mechaniczna lub trawienie

Do 12 m/s

LUBRIFIL VA 8004 - VA 9000
VA 8005 - VA 8006

Do 16 m/s

LUBRIFIL VA 9001 - VA 9052
VA 9010 - VA 9054

Drut ocynkowany na ogrodzenia, drut kolczasty, drut do belowania, i in.

Do 22 m/s

LUBRIFIL VA 2000 - VA 9006
VA 9007 - VA 9008

Ponad 22 m/s

LUBRIFIL VA 9015 - VA 2001
VA 2004 - VA 2005

Drut pod powlekanie galwaniczne

Drut wybłyszczany

Specjalne druty gwoździowe

Obróbka mechaniczna lub trawienie

Pojedynczy ciąg

SMAR ZT 9 - ZT 10 - ZT 11

Drut na elektrody

Drut odtłuszczony

Wielociąg

SYSTEM W - SYSTEM V 100
LUBRIFIL VA 6040 - VA 1362
VA 1030 - VA 8005
VA 1035 - VA 7020
VA 7015 - VA 7030

Drut na elektrody rdzeniowe

 

 

LUBRIFIL VA 2800 - VA 7080
VA 2840 - VA 7015
LUBRIFIL 10
LUBRIOL V 100
DODATEK 50 BG

Drut do dalszego ciągnienia na mokro

Drut do migomatów

Drut na zszywki

Inne

Obróbka mechaniczna lub trawienie

Wielociąg

LUBRIFIL VA 9001 - VA 9052
VA 9015 - VA 9070
VA 2000 - VA 7080

Przed żarzeniem

LUBRIFIL VA 8004 - VA 9001
VA 7006 - VA 7080

Drut do zbrojeń betonowych

Drut do zgrzewania elektrycznego

Mechaniczne łuszczenie

Drut ryflowany

LUBRIFIL VA 8007 - VA 9000

Drut gładki

LUBRIFIL VA 3730 - VA 1056
VA 1362 - VA 1680

Walcowanie

LUBRIFIL VA 3770 - VA 3320
VA 3760 - VA 3450

Obróbka drutu na zimno

Trawienie (fosforanowanie)

Wielociąg

LUBRIFIL VA 7006 - VA 103
VA 2820

Pojedynczy ciąg

LUBRIFIL VA 7050 - VA 1520
VA 1818 - VA 1000

Wygładzanie

LUBRIFIL VA 1520 - VA 1818
LUBRIOL V 635 - V 638

Drut do dalszego ciągnienia na sucho

Drut ciągniony

Wielociąg

LUBRIFIL VA 9001 - VA 7001
VA 7080 - VA 7003

Drut galwanizowany

Drut powlekany

Wielociąg

LUBRIFIL VA 4060 - VA 6565
VA 6880 - VA 6580

Wygładzanie

LUBRIOL 77
SMAR VE

Produkcja

Obróbka powierzchni

Ciągnienie na sucho

Odpowiednie smary

Druty standardowe Druty sprężynowe

Trawienie (fosforanowanie) lub obróbka mechaniczna +pokrywanie solą

Wielociąg

LUBRIFIL VA 0705 - VA 3173
VA 3176 - VA 3178
VA 2001 - VA 9015
LUBRIFIL VA 7080 - VA 3173
VA 6570 - VA 6580

Druty pokrywane tworzywem i druty sprężynowe do splotów (lin)

Trawienie (fosforanowanie)

Wielociąg

LUBRIFIL VA 0705 - VA 3173
VA 3176 - VA 9015
VA 1000 - VA 3180
LUBRIFIL VA 7080 - VA 6565
VA 6570 - VA 6580
VA 6538 - VA 6540

Druty do produkcji lin – Druty wysokiej jakości

Patentowanie, trawienie i fosforanowanie (w linii)

Wielociąg

LUBRIFIL VA 0705 - VA 7001
VA 7019 - VA 7080
VA 6565 - VA 7081

Druty do spawania – Liny stalowe – Druty do produkcji węży

Trawienie (fosforanowanie)

Wielociąg

LUBRIFIL VA 7001 - VA 7700
VA 7015 - VA 7709

Druty ocynkowane

Galwanizowanie

Wielociąg

LUBRIFIL VA 7005 - VA 4060
VA 6565 - VA 6570
VA 7001 - VA 6580

Druty aluminiowo-stalowe

Aluminiowanie

Wielociąg

LUBRIFIL VA 3705 - VA 7003
VA 3708 - VA 6565

Do trawienia

Typ kwasu

Temperatura

Odpowiedni inhibitor

Stal nisko-, średnio- i wysokowęglowa

Kwas siarkowy

40 - 70 °C

LM 6535 - LM 6536
LM 6537 - LM 6538

Kwas chlorowodorowy

20 - 40 °C

LM 7 - LM 8

Stal nierdzewna

Kwas chlorowodorowy

25 - 50 °C

LX 1 - LX 2

Produkcja

Obróbka powierzchni

Ciągnienie na sucho

Odpowiednie smary

Druty standardowe

Drut do produkcji lin

Drut sprężynowy

Drut spawalniczy

Drut do produkcji elektrod

Trawienie i pokrywanie solą (STEELFOR)

Wielociąg

LUBRIFIL VA 2000 - VA 2001
VA 9015 - VA 3175
VA 7001 - VA 7020
VA 7086 - VA 7080

Odtłuszczanie, żarzenie (w linii) i pokrywanie solą (STEELFOR)

Wielociąg

LUBRIFIL VA 7020 - VA 7080
VA 7709 - VA 7001

Żarzenie

Wygładzanie

LUBRIOL IINOX 86 - INOX 99
INOX 100 INOX 99
INOX 408 INOX 99
INOX 411 INOX 99

Obróbka drutu na zimno

Trawienie i pokrywanie solą (STEELFOR)

Wielociąg

LUBRIFIL VA 7019 - VA 7003
VA 7001 - VA 7080

Jeden ciąg

LUBRIFIL VA 1018 - VA 1500
VA 7020 - VA 1520
LUBRIOL IINOX 77 - INOX 86
INOX 411 INOX 99
INOX 99 INOX 999

Pręty

Trawienie lub śrutowanie + pokrywanie solą (STEELFOR)

Jeden ciąg

LUBRIOL IINOX 86 - INOX 99
INOX 4000 INO 99
INOX 4005 INO 99

Produkcja

Zastosowanie

Odpowiednie smarowanie

Obróbka walcówki

10-15 % oleju do wody

LUBRIOL ____CU 55_ - CU 60_
CU 390 - CU 400

Wymiary pośrednie i dokładne

4 - 8 % oleju do wody

LUBRIOL ____CU 390 - CU 400
CU 55_ - CU 800

Wymiary dokładne i precyzyjne

1 - 4 % oleju do wody

LUBRIOL ____CU 390 - CU 420
CU 55_ - CU 800

Produkcja

Zastosowanie

Odpowiednie smarowanie

Drut spawalniczy

Drut do produkcji zszywek

4 - 10 % oleju do wody

LUBRIOL ____V 348 - V 325
V 740 - V 755
V 760 - V 780

Drut galwanizowany

Drut do produkcji lin

Drut powlekany miedzią

2 - 10 % oleju do wody

LUBRIOL ____V 727 - V 728
V 750 - V 740

Rdzeń stalowy

Drut do produkcji węży

6 - 12 % oleju do wody

LUBRIOL _LMZ 10 - LMZ 15
LMZ 20________

Drut nierdzewny

W dostarczonej formie

LUBRIOL V 790/5 - V 790/7
V 790/9IN

Nośniki smarów w procesie fosforanowania

Zastosowanie

Uwagi

Odpowiednie produkty

Fosforanowanie

Obróbka w zbiorniku

FOSFIL FRS - FRC - FRF

Obróbka w linii

FOSFIL FRL - FRM

Pokrywanie mydłem

Obróbka w zbiorniku

LUBRIFIL 333 - 444 - 555

Pokrywanie solą

Stal nierdzewna

STEELFOR 7010 - 7030 - 7050

__________ITS 3 - ITS 4

Stal węglowa

STEELFOR ITS 3 - ITS 4

__________ITS 5 - ITS 6

Specjalne dodatki

Dodatki do miedziowania

CUPROFIX - CATALIX

Środki czyszczące do drutu galwanizowanego (węgiel drzewny)

ZINCOTRE – ZINCOQUATTRO

ZINCOSEI – ZINCOSETTE

Specjalne wzory dla specyficznych wymagań Klientów

ADDITIVE LM

Środki antykorozyjne i płyny odwadniające

ANTICOR

Zastosowanie

Uwagi

Użycie

Odpowiednie produkty

Formowanie na zimno i wyciskanie

Stal węglowa – Stal stopowa

W dostarczonej formie

LUBRIOL-----E02 - E03

-------------------E04 - E05

Stal nierdzewna

W dostarczonej formie

LUBRIOL-----E029 - E020

-------------------E002

Metal – obróbka skrawaniem

Cięcie,szlifowanie

2 - 6% do wody

LUBRIOL-----OT501 - OT502

-------------------OT503

Toczenie,frezowanie, przeciąganie

4 - 8% do wody

LUBRIOL-----GV602 - GV603

-------------------GV604 - GV606

Gwintowanie, wiercenie

5 - 10% do wody

LUBRIOL-----GV602 - GV603

-------------------GV604 - GV606

Bębnowanie i inne obróbki

Odtłuszczanie, trawienie,bębnowanie

2 - 5% do wody

LUBRIFIL-----VFP - VFP3

--------------------VFE

LUBRIOL-----VFS - VFS5

Wykańczanie, polerowanie

2 - 4% do wody

LUBRIOL-----VB90 - VB92

-------------------VB105

Szlifowanie korozji - konserwacja

4 - 6% do wody

LUBRIOL GV6 - GV603 - GV4

VIBIVAL-----N3 - N7 - N9

Proszki, smary i emulsje, z firmy Lubrimetal, do  ciągnienia i walcowania drutów, wyprzedzają technologie konkurencji: Traxit, pan Chemicals oraz holifa, ponieważ  firma Lubrimetal zaiwestowała w najnowsze labolatorium do badań nad stoimi produktami.

Reprezentujemy w Polsce

Lubrimetal - producent chemii ciągarskiej   logo_mfrigerio     Vassena